Discussion:
Co to znaczy "pętla magnetofonowa"?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
deBerg
2004-05-11 22:16:19 UTC
Permalink
Raw Message
Witam Szanowne Grono :)
Od niedawna czytam sobie trochê o sprzêcie - wiadomo, w perspektywie zakupy
:) i przy opisach wzmacniaczy napotka³em na okre¶lenia, których nie rozumiem
:) a ich wyja¶nienie jest pewnie tak proste, ¿e nigdzie nie mogê go znaleŒæ.
Chodzi mi o "pêtlê magnetofonow±" i "ods³uch po ta¶mie" Ki czort?
Dziêki "from the mountain" za pomoc
--
Je¶li chcesz odpowiedzieæ usuñ z adresu (-usun-to)
Ukaniu
2004-05-11 22:56:55 UTC
Permalink
Raw Message
Chodzi mi o "pętlę magnetofonową" i "odsłuch po taśmie" Ki czort?
Witam
W magnetofonach 3 głowicowych(kasująca nagrywająca odtwarzająca), w których
rozdzielono funkcję nagrywania i odtwarzania istnieje możłiwość prawie
natychmiastowego odsłuchu tego co się nagrało głowicą nagrywającą - to jest
tzw odsłuch po taśmie.
W związku że głowica odtwarzająca jest za nagrywającą i że tasma przesuwa
się z określoną prędkością występuje opuźnienie sygnału odczytanego względem
zapisanego co umożliwia wykonanie układu echa taśmowego tzw pętli taśmowej
przez sumowanie do sygnału zapisywanego części sygnału odczytanego

Pozdrawiam Łukasz
deBerg
2004-05-12 15:28:01 UTC
Permalink
Raw Message
Super! Bardzo dziêkujê i pozdrawiam
Mirek Derewonko
2004-05-25 19:10:45 UTC
Permalink
Raw Message
Prawie dobrze ale trochê pokreci³e¶. Pêtla magnetofonowa to okre¶lenie
u¿ywane na uk³ad gniazd wyjsciowych i wejsciowych we wzmacniaczu,
umozliwiajacy ods³uch "po tasmie" na magnetofoonie trzyg³owicowym. Z
mozliwoscia uzyskania pog³osu ma niewiele wspólnego. Skad nazwa pêtla, ano
st±d ¿e droga sygna³u fonicznego przechodzi przez tasme magnetofonowa.
(glowica zapisujaca - tasma -g³owica odczytujaca). Przycisk petli
magnetofonowej umozliwia szybkie porównanie jakosci sygna³u przed i po
zapisie.

M.D.

Loading...